24.05.2019

Apel: Ta ndihmojmë Halil Halilin!

8 Qershor 2018

Dërgo SMS në numrin 55006 me tekst “Halili” për ta ndihmuar atë. Halili është një djal i ri i lindur në 1986 dhe është i sëmurë nga kanceri. I nevojitet shërim jashtë vendit dhe shpenzimet e trajtimit janë shumë të kushtueshme për këtë arsye nevojitet ndihma e të gjithëve.

Shpërndani këtë postim që sa më shumë persona t'a shohin thirrjen për të ndihmuar rastin.

Vlera e një SMS-i është 1Euro. Të gjitha të hollat e mbledhura destinohen për të ndihmuar Halilin!